Wartości

Fundacja Wykuci w Ogniu powstała jako efekt naszego wieloletniego zaangażowania w rożnego rodzaju działalność społeczną i artystyczną. Jesteśmy częścią ogólnopolskiego ruchu związanego ze Slot Art Festivalem i staramy nieść wartości, które razem zawarliśmy w SLOT DNA. Teksty poniżej są próbą uchwycenia tego, co jest ważne dla ludzi, którzy tworzą SLOT.
To hologram, który powstał z nałożenia wielu, często różnych, perspektyw.
Po części opisuje rzeczywistość, a po części marzenia i aspiracje.

#spotkanie

Można się mijać, można się spotkać. Wybieramy to drugie.

Można chcieć zrozumieć i chcieć być zrozumianym.
Z tych dwóch wybieramy najpierw to pierwsze.

Slot jest jak górskie schronisko w którym spotykają się wędrowcy.
Ich spotkanie jest ważne, niezależnie od drogi, która idą, ani celu, który obrali.

#wolność

Wolność bycia sobą autentycznie.

I odczuwalne zaproszenie – tutaj możesz być sobą taka, jaka jesteś, taki, jaki jesteś.
W naszej różnorodności jest wielkie bogactwo.

Obok słowa wolność pojawia się drugie, bardzo ważne – odpowiedzialność.
Za ludzi i inne istoty, które żyją razem ze mną lub choćby obok mnie.
Oraz za przestrzeń, w której jesteśmy.

#miłość

Relacje, przyjaźń i wspólnota – na nich opieramy nasze działania.

Ta ciągła próba wychodzenia poza własne ja, tak indywidualnie, jak i grupowo – to rzecz najważniejsza. To nadaje sens naszemu działaniu.

Miłość jest bardzo praktyczna. To uważność i chęć, żeby zatrzymać się dla kogoś innego wtedy, kiedy gna nas do przodu.

Jeżeli czeka nas kiedyś jakaś totalna ewaluacja, to na pewno o to będziemy zapytani.

#twórczość i rozwój

Interesuje nas tworzenie.

Zmiana, ruch i rozwój są częścią sztuki życia, którą chcemy posiąść.

Jeśli stwierdzimy, że ją posiedliśmy, to będzie znak, że się zgubiliśmy. Nie chcemy tylko reagować. W reagowaniu nie ma tej pasji, energii, lekkości i piękna, które odnajdujemy, kiedy jesteśmy twórczy.

Potrzebujemy i poszukujemy inspiracji. Chcemy też być nią dla innych.

#Bóg

Wierzymy w Jezusa. Po prostu, choć nie tak samo. W tym jesteśmy zakorzenieni.

Im głębiej, tym więcej stąd wypływa – inspiracji do tworzenia, do sprawiedliwości, do wolności, do bycia sobą, do bycia razem i nie tylko dla siebie. Wiele stąd wypływa także dla tych z nas, którzy myślą i wierzą inaczej.

Sprawy się gmatwają, kiedy zapominamy że „ważne jest tylko ważne”, że to droga, a nie religia. Dobrze sobie wtedy to przypominać.